Waarom KernTalentenanalist worden?

Ben je HR-professional, psycholoog, coach, therapeut, loopbaanadviseur, werkzaam in het onderwijs of begeleid je mensen in een andere rol? Dan is de opleiding tot KernTalentenanalist wellicht iets voor jou.

Met de KernTalentenmethodiek geef je ze zicht op hun aard, potentieel en intrinsieke motivatie. Dat helpt hen, en jou, om hun problemen aan te pakken en op te lossen.

Mensen worden hiermee in hun waarde en positiviteit gezet. De resultaten van een KernTalentenanalyse laat mensen zichzelf (weer) op de rails te zetten. Bovendien geeft het een goed zicht op wat mensen energie geeft en kost, waarom ze met plezier naar school/werk gaan of juist niet.

Als coach wil je liever geen kostbare uren verliezen om slechts mondjesmaat zicht te krijgen op de drijfveren, talenten, persoonlijkheid, motivatie, competenties, normen & waarden van je klant. Je wil natuurlijk graag meteen aan de slag zodat je werk sneller vruchten afwerpt. Maar kost het je veel tijd om uit te vogelen waarop je klant leegloopt en om boven tafel te krijgen welke richting hij/zij op wil? Zijn de verwachtingen reëel en doelen haalbaar? Wat zijn/haar sterktes en zwaktes, waarden en talenten zijn? Met een KernTalentenanalyse heb je dit alles en nog veel meer, namelijk karakter, talenten en motivatie in ongeveer 2 uur tijd helder. Hiermee kun jij aan de slag wat bij je klant beklijft, zodat je snel tastbare resultaten boekt die levenslang, duurzaam, passend en positief zijn. En het allerbelangrijkste? Je klant wordt gelukkiger en jij een zeer tevreden coach! Coaching op sterke KernTalenten rendeert sneller.

Als HR-professional wil je uiteraard de juiste M/V op de juiste plaats, nu en in de toekomst. En wil je leidinggevenden concreet en met de juiste kennis van zaken adviseren hoe ze best met elke medewerker omgaan. Om op een fijne manier snel resultaten te boeken. Bovendien wil je weten welke talenten je voor de toekomst precies in huis hebt. Hoe? Als je, naast zijn/haar cv, ook zicht hebt op de gehele persoonlijkheid, alle talenten én de intrinsieke motivatie. Met een KernTalentenanalyse haal je in ongeveer 2 uur tijd sterktes en zwaktes boven water. Dit in combinatie met opleiding, ervaring en competenties zorgt ervoor dat jij de juiste persoon naar voren schuift voor een duurzame en positieve inzetbaarheid. En door het kennen van haar/zijn sterke, halve en kleine KernTalenten kun je hen perfect coachen, nu en in de toekomst. Een KernTalentenanalyse zorgt tenslotte voor een levenslang, duurzaam en eerlijk zicht op energiegevers en -vreters en natuurlijk op hun. De periode van Trial & Error vervalt en er geldt een hogere Return On Investment.

Als psycholoog, arts of (para)medisch hulpverlener wil je mensen concreet bijstaan om hun problemen te helpen oplossen. Je richt je natuurlijk op hun vrijwillige en gemotiveerde medewerking. Dat kan, als je zicht hebt op de persoonlijkheid, talenten én motivatie van elk individu. In ongeveer 2 uur tijd haal je met een KernTalentenanalyse alle sterktes en zwaktes, drijfveren en energievreters boven water. Je krijgt duurzaam inzicht in je mensen. Hun wil om positief aan de slag te gaan stijgt zienderogen en het welzijn neemt sterk toe. De resultaten van de KernTalentenanalyse neem de ander levenslang mee. En het allerbelangrijkste? Het levert veel positieve energie óp.

Werkzaam in het onderwijs als decaan, zorgcoördinator, directeur, teamleider, docent of mentor? Dan wil jij samen met je collega’s je ten alle tijden inzetten voor het welbevinden van de leerlingen en je collega’s. Je eigen en elkaars KernTalenten kennen zorgt voor een soepel draaiende machine. Daarnaast wil je ervoor zorgen dat leerlingen het juiste profiel kiezen, de juiste en passende studiekeuze maken en met plezier naar school gaan. Jullie willen toch een bijdrage leveren aan jullie school om goed onderwijs te geven aan de leerlingen?

Toch zie je collega’s voortijdig afhaken, er is een groot verloop, er ontstaat ziekteverzuim en vacatures moeten ingevuld worden? Je kúnt hier iets aan doen! Als je zowel zicht hebt op de persoonlijkheid, de talenten én de motivatie van elk individu. In ongeveer 2 uur tijd haal je sterktes en zwaktes met een KernTalentenanalyse boven water. Hierdoor ontstaat levenslang geldig inzicht, de wil om positief aan de slag te gaan stijgt zienderogen en het welzijn neemt toe. Je stelt je teams samen rekening houdend met elkaars sterke en kleine KernTalenten. De angel wordt uit discussies gehaald en ze benaderen elkaar vanuit een eerlijk zicht op energiegevers en -vreters. Je zet dan écht de juiste persoon op de juiste plek. De resultaten van een analyse neem je levenslang mee, zoals bij functioneringsgesprekken of persoonlijke ontwikkelingsplannen. En het allerbelangrijkste? Het levert energie op en de motivatie neemt toe, voor jou, je school en dus voor de leerlingen. Win-win.

Indien dit schoolbreed ingezet wordt, directie, team en leerlingen ondergaan een analyse, zal er zonder waardeoordeel en met respect met elkaar omgegaan worden. Het is een meerwaarde voor medewerkers van de school om de opleiding tot KernTalentenanalist te

volgen. De juiste M/V zal op de juiste plaats zitten, leerlingen krijgen zelfinzicht, het welbevinden neemt toe en ze maken de juiste (profiel- en studie)keuze.

Wil je meer informatie over deze opleiding neem dan gerust contact met me op.Train the Professional - Nicol Heijmans

Donderdag 28 maart, 2019 Driebergen
8-daagse Opleiding tot KernTalentenanalist.

Train the Professional - Nicol Heijmans

Dinsdag, 15 oktober, 2019 Omgeving Utrecht
8-daagse Opleiding tot KernTalentenanalist.

Nicol Heijmans:

  • Erkend KernTalentenanalist
  • Opleider - trainer ‘Train the Professional’ en ‘Masterclass KernTalenten en Hoogbegaafde Jongeren’ CoreTalents
  • Examinator CoreTalents
  • Adviesraad CoreTalents
  • Diploma Masterclasses: ‘KernTalenten en competenties m.b.t. teams’, ‘Individuele coaching’, ‘Gaming’, ‘KernTalenten en complexe combinaties’, ‘HSP-stress-burn/bore out’, ‘Leiderschap’ en ‘Recruiting, Search & Selectie’.
  • Specialist hoogbegaafdheid
  • Medeoprichter van Stichting SocratOss: bovenschoolse plusklas met een doorgaande leerlijn naar het voortgezet onderwijs

Wil je meer weten over KernTalenten?

KernTalentenanalist Nicol Heijmans

Recensie

Voormalig cursist, inmiddels Erkend KernTalentenanalist

Het enthousiasme voor de KernTalentenmethode spatte er bij Nicol vanaf. Ze is een gedreven trainster die vol overtuiging en met grote professionaliteit training geeft. Ze stemt af en speelt zonder problemen in op de behoeftes van haar cursisten. Ze was begaan met ons als cursisten wat voor een prettige en veilige sfeer zorgde.

Nicol kan zaken duidelijk verwoorden en blijft vasthouden om de inhoud op verschillende manieren te verduidelijken wanneer iemand iets niet begrijpt. Ze zal dit ook verder meenemen in het verloop van de cursus. Door haar zin voor humor blijven de lessen luchtig en boeiend.

Met andere woorden: een toptrainster die haar inhoud op een heel toegankelijke manier weet over te brengen.