Wat zijn KernTalenten?

Een KernTalentenanalyse is een methode om in kaart te brengen wat mensen graag willen doen. De methode (en het bedrijf ‘Coretalents’) is ontwikkeld door Danielle Krekels. In haar jarenlange werk als HRM-manager en recruiter constateerde zij dat alle mensen ‘speelvoorkeuren’ hebben. Daarbij gaat het om activiteiten die je als kind (tot ca. 12 jaar) vol overgave deed of juist liever niet. Je hoefde er niet goed in te zijn. Belangrijk is dat je er plezier in had. Eigenlijk raak je dat plezier en die voorkeur nooit kwijt. Wél kun je als volwassene er ver van afdwalen, bijvoorbeeld omdat je andere, rationele keuzes hebt gemaakt.

23 KernTalenten

Ieder mens heeft 23 KernTalenten. KernTalenten zijn er in drie gradaties: sterk, half en klein. Je bent (of wordt) een gelukkig mens als je in het dagelijks leven (studie, werk) minstens 70% van je KernTalenten kunt benutten. Je overige sterke KernTalenten kun je misschien benutten in je vrije tijd. Ze zeggen iets over wat je energie geeft, niet dat je het goed kunt. Dat noemen we competenties en die verwerf je door opleiding en/of oefening. Uiteraard wordt dat wel mee genomen in een KernTalentenanalyse, omdat we kijken naar je AARD (je zijn, karakter), POTENTIEEL (zullen kunnen, opleiding, ervaring…) en INTRINSIEKE MOTIVATIE (willen). We kijken dus naar jouw ingrediënten, zodat jij daarmee kunt gaan koken. En niet naar het recept en je daarin te wringen. Je zult maar een peer zijn en men wil met jou als ingrediënt een appeltaart gaan bakken. Jezelf dan moeten veranderen of iets moeten aanleren dat je niet past kost bergen energie.

Zoals gezegd: je hebt sterke, halve en kleine KernTalenten. Wat betreft je kleine KernTalenten is mijn advies: steek er zo min mogelijk energie in. Die liggen je niet zo en als je er dagelijks een beroep op doet kosten ze bergen energie. Richt je op het benutten van je sterke KernTalenten. Dat zal je energie geven en je succesvoller en gelukkiger maken.

 

Werkwijze

Een analyse van je KernTalenten begint met het (online) invullen van een vragenlijst. Deze krijg je per mail toegestuurd en vul je thuis op je gemak in.

Ik bekijk ik de resultaten van je vragenlijst en tijdens een persoonlijke ontmoeting check ik samen met jou de uitkomsten van de vragenlijst. Ik stel je allerlei vragen over je jeugd (tot ca. twaalf jaar). Welke spellen speelde je graag? Die informatie zegt veel over jouw KernTalenten.

Vervolgens krijg je feedback over je KernTalenten. Wat zijn je sterke, halve en kleine KernTalenten? Hoe verhouden ze zich tot elkaar, welke combinaties zien we en welke versterkingen en/of counteringen zien we.

Tijdens een diepte-interview wordt dit alles gekoppeld aan jouw leven. We gaan na welke invloed je KernTalenten op je ontwikkeling heeft en/of heeft gehad. En ze worden gekoppeld aan je huidige situatie. Ook wordt besproken hoe dit je kan helpen om de keuzes te maken waar je voor staat en die eventueel komen gaan.

Deze hele sessie duur ongeveer drie uur.

Vervolgens verwerk ik alle informatie die je me hebt gegeven. Ik bundel mijn bevindingen in een uitgebreid verslag: de KernTalentenanalyse. Daarin lees je alles wat we besproken hebben

Een KernTalentenanalyse is een document voor het leven. Het is nadrukkelijk géén momentopname. Je KernTalenten heb – en hou – je voor de rest van je leven. Als je de KernTalentenanalyse laat maken als je twintig bent, kun je er nog op teruggrijpen als je zestig bent!

Afhankelijk van de vraag waarmee je bij mij kwam kan ik je nog wat ‘huiswerk’ meegeven die ondersteunend is bij het maken van je keuze. En als laatste maken we nog een vervolgafspraak om alles nog eens te overlopen en antwoord te geven op de vragen waar jij nog mee zit.

Mijn advies: blijf in je studie en je werk dicht bij je KernTalenten. Doe dingen die je graag doet. Daar krijg je energie van en dat maakt je gelukkig(er)!


Wat levert het op?

Een KernTalentenanalyse levert je inzicht en duidelijkheid op.

Of je nu voor een belangrijke keuze staat met betrekking tot een studie of je carrière. Of je hebt te kampen met een burn of bore out. Met een KernTalentenanalyse wordt de zere plek snel zichtbaar en geeft je inzicht om de juiste, passende en duurzame keuze te maken.

Een KernTalentenanalyse ondersteunt je ook bij het nemen van belangrijke beslissingen in je verdere leven. Niet alleen nú, maar ook op andere ‘spannende’ momenten. Een KernTalentenanalyse heeft namelijk in zekere zin eeuwigheidswaarde. Het is geen momentopname, maar een blauwdruk van je persoonlijkheid zonder waardeoordeel. Je wordt niet in een hokje gestopt, er zijn immer 94 miljard combinatie mogelijk, gebaseerd op jou AARD, POTENTIEEL en INTRINSIEKE MOTIVATIE. Of je nou 17, 50 of 80 bent: dat verandert niet.

Je kunt je KernTalentenanalyse zien als een reisgids of een handleiding.

De KernTalentenanalyse geeft specifiek aan wat je sterke kanten zijn, maar ook je valkuilen. Bijvoorbeeld het cluster Creativiteit bestaat in onze methodiek uit 4 KernTalenten: de functionele creativiteit, esthetische creativiteit, cerebrale creativiteit en creativiteit voor abstracte problemen. Zo bestaan alle clusters uit meerdere KernTalenten en deze bevatten weer verschillende componenten. Deze vele combinaties van de 23 KernTalenten en componenten geven samen een verfijnd beeld van jou als persoon.

Zorg dat je sterke KernTalenten de ruimte krijgen in je leven. Daarmee vergroot je de kans dat je blij en gelukkig wordt aanzienlijk. En wist je dat opleidingen beklijven als ze geënt zijn op sterke KernTalenten?

Wil je weten wat een KernTalentenanalyse in jouw specifieke situatie kan opleveren? Vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan.Alles wat betrekking heeft op KernTalenten doe ik in nauwe samenwerking met Danielle Krekels. Grondlegster, ontdekster en het brein achter onze KernTalentenmethodiek. Zij legde de juiste link tussen speelgoed en KernTalenten.

Nicol Heijmans:

  • Erkend KernTalentenanalist
  • Opleider - trainer ‘Train the Professional’ en ‘Masterclass KernTalenten en Hoogbegaafde Jongeren’ CoreTalents
  • Examinator CoreTalents
  • Adviesraad CoreTalents
  • Diploma Masterclasses: ‘KernTalenten en competenties m.b.t. teams’, ‘Individuele coaching’, ‘Gaming’, ‘KernTalenten en complexe combinaties’, ‘HSP-stress-burn/bore out’, ‘Leiderschap’ en ‘Recruiting, Search & Selectie’.
  • Specialist hoogbegaafdheid
  • Medeoprichter van Stichting SocratOss: bovenschoolse plusklas met een doorgaande leerlijn naar het voortgezet onderwijs

Wil je meer weten over KernTalenten?

KernTalentenanalist Nicol Heijmans

Recensie

Man, 51 jaar, communicatieadviseur, werkzoekende

Aanleiding KernTalentenanalyse: op een kruispunt van zijn leven m.b.t. werk/beroep

In mijn carrière heb ik veel verschillende functies gehad. Ik was steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen en voelde een sterke behoefte voor persoonlijke ontwikkeling.

Een pauze in mijn loopbaan gaf me de tijd om eens goed na te denken over mijn volgende stap. Instinctief voelde ik wel dat ik ‘iets’ anders moest gaan doen maar ik had onvoldoende zicht op welke kant het op moest. Waar was ik van nature nou echt goed in?

De KernTalentenanalyse door Nicol Heijmans was een openbaring. Op vakkundige wijze legde ze onderlinge verbanden, waarbij ze steeds oog had voor het geheel van mijn talenten. Ze maakte me bewust van KernTalenten waarvan ik het bestaan niet wist of die ik in het verleden niet of nauwelijks had aangesproken.

Plotseling begreep ik waarom ik zo vaak van baan gewisseld ben. Voor een flink deel gaf de analyse me ook een goede onderbouwing van mijn gevoel.

Dankzij de expertise van Nicol als analist en haar heldere, persoonlijke toelichting op mijn KernTalenten weet ik nu wat ik moet gaan doen: ik ga op zoek naar datgene waarmee, of een omgeving creëren waarin ik mijn sterke KernTalenten ten volste kan inzetten. Als ik daar al aan denk krijg ik enorm veel energie.