Nicol Heijmans is bij CoreTalents voorzitter van de onderwijsgroep, voorzitter van de Adviesraad en trainer.

Wie is Nicol Heijmans?

Nicol Heijmans (1966) is moeder van drie hoogbegaafde kinderen. Sinds 2004 weet ze (pas) dat ze zelf ook hoogbegaafd is. Dat verklaarde veel, zegt ze zelf. ‘Ik was niet bijzonder succesvol op school. Ik scoorde gemiddeld. Vaak begreep ik anderen niet en andersom. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik best wat in mijn mars heb, maar het kwam er niet uit. En ik had geen idee waar ik goed in zou zijn.’

Ballet werd haar passie. Haar uitlaatklep. Ze had een eigen balletschool, totdat een blessure het haar onmogelijk maakte haar werk nog te doen. Ze deed de Pabo en werkte in het onderwijs, maar voelde zich daar niet op haar plek.

Met lede ogen zag ze aan hoe haar eigen, stuk voor stuk hoogbegaafde kinderen worstelden in het onderwijs. ‘Onderwijs traint studievaardigheden en het geheugen, maar is er veel te weinig op ingericht talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Veel talent blijft daarom onontdekt, ondergewaardeerd en onderontwikkeld. Zonde. Mijn missie is dan ook om de hoogbegaafde in zijn kracht te zetten en daarin neem ik het ‘totale’ kind vanuit de persoonskenmerken mee. Een KernTalentenanalyse levert daar een grote bijdrage aan.’

Samen met een Marink van Kessel, eveneens moeder van hoogbegaafde kinderen, richtte Nicol in 2005 Stichting SocratOss (een samentrekking van Socrates en Oss) op: een initiatief tot bovenschoolse plusklassen voor hoogbegaafden met een doorgaande leerlijn voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de regio Oss, met behulp van uitsluitend zelf ontwikkeld lesmateriaal.

Kortom, Nicol Heijmans:

  • is zelf hoogbegaafd
  • is moeder van drie hoogbegaafde kinderen
  • heeft sinds 2004 ervaring in het werken met/lesgeven aan en begeleiden van (individuele) hoogbegaafde kinderen/jongeren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
  • is gespecialiseerd in de combinatie hoogbegaafdheid-leerstoornissen (dyslexie, ADHD, autisme)
  • heeft ervaring met het opzetten van onderwijsarrangementen en het begeleiden van scholen
  • heeft ervaring met het geven van workshops/trainingen aan betrokkenen van hoogbegaafden (ouders, leerkrachten, IB’ers, docenten)
  • heeft ervaring met het geven van trainingen aan hoogbegaafde kinderen/leerlingen zoals SOVA, studievaardigheden, fixed-growth mindset

Wil je meer weten over mijn eigen (ervaring met) hoogbegaafdheid? Vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan.

Nicol Heijmans is erkend KernTalentenanalist en heeft haar diploma behaald bij Coretalents met als resultaat: geslaagd met grote onderscheiding. Intussen heeft zij bij CoreTalents de Masterclasses KernTalenten en competenties m.b.t. teams, individuele coaching, gaming en complexe combinaties gevolgd en succesvol afgesloten.

Tevens is zij medeoprichter van Stichting SocratOss: een initiatief tot een bovenschools plusklas met een doorgaande leerlijn naar het voortgezet onderwijs voor hoogbegaafden.

Erkend KernTalentenanalist Diploma Nicol Heijmans

logo Coretalents logo Socratoss
KernTalentenanalist Nicol Heijmans

Recensie

Jongen, 22 jaar, student Pabo

Aanleiding KernTalentenanalyse: op zoek naar wat zijn krachten en/of valkuilen zijn

Tijdens de KernTalentenanalyse werd ik volledig op mijn gemak gesteld. In een veilige sfeer durfde ik veel te vertellen over de interesses uit mijn kindertijd. Ik had nooit verwacht dat daar zo veel informatie uit kon worden gehaald. Toch herkende ik me in alles wat er in het gesprek terug werd gegeven en dacht vaak: “zie je wel dat ik dat kan”.

De dagen na de analyse bleven de resultaten door mijn hoofd spoken. Met de benoeming van de KernTalenten die voor mij sterk waren of juist niet, en vooral de erg duidelijke mondelinge onderbouwing en toelichting daarvan, begon ik bewust na te denken over de keuzes die ik tot nu toe gemaakt heb op het gebied van hobby’s, opleiding en werk.

Nu nog pak ik regelmatig het verslag erbij dat een soort blauwdruk van mijzelf is. Tijdens projecten in mijn studie zet ik bewust in op mijn KernTalenten en kijk ik aan de hand van het verslag wat ik beter wel en niet kan doen, op welke manier en waarom. Dit zorgt ervoor dat ik gemotiveerder ben en minder snel tegen de lamp loop.

Het verslag is een tijdloze handleiding die ik er mijn leven lang nog vaak bij zal pakken als ik belangrijke keuzes moet maken.